Impresszum

 

Kneipp-Bund e.V.
Adolf-Scholz-Allee 6-8
86825 Bad Wörishofen

Tel.: 0049 / (0)8247 / 3002 – 0
Fax: 0049 / (0)8247 / 3002 – 199

E-Mail: info@kneippbund.de
Internet: www.kneippbund.de

Elnök: Klaus Holetschek, MdL
Tartományi ügyvezető: Anette Kersting
Adószám: 138 / 109 / 60021
Egyesületi regisztrációs szám: 432

Disclaimer / nyilatkozat

1. Online ajánlat tartalma
A szerző nem vállal felelősséget a közzétett anyagok aktualitásáért, helyességéért, teljességéért illetve minőségéért. A szerző alapvetően kizár  minden olyan ellene keletkezett anyagi és eszmei kárigényt mely a közzétett anyagok használása, vagy fel nem használása, illetve hibás vagy nem teljes információ felhasználása miatt következett be, amennyibe nem bizonyítható a szerző szándékos és súlyosan gondatlan magatartása.
Az összes ajánlat visszavonható és kötelezettség nélküli. A szerző fenntartja magának a jogot, az oldalak egy részét vagy a teljes ajánlatot minden előzetes bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, részben vagy egészében törölje vagy akár a közzétételt bizonyos időre akár véglegesen megszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek
Közvetlen vagy közvetett külső internetes oldalakra („linkek“)hivatkozás esetén, melyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, felelősségvállalási kötelezettség csak azon esetben lenne érvényesíthető, mely esetben bizonyítható, hogy a szerző tudomással bírt az adott oldal tartalmi elemeiről  illetve technikailag lehetséges és feltételezhető lenne, a szerző általi jogsértő oldalak felhasználásának a megakadályozása.
A szerző nyomatékosan kinyilatkoztatja, hogy a hivatkozások nyilvánosságra hozatalának időpontjában a hivatkozott linkek illegális tartalmi elemektől mentesek voltak. A szerző nem bír semmilyen befolyással, a hivatkozott/kapcsolódó linkek alakítására illetve azok tartalmi elemeinek meghatározására vonatkozóan. Ezért nyomatékosan elhatárolja magát minden belinkelt/hivatkozott link és hivatkozás tartalmától, melyet a link közzététele után megváltoztattak. Ez érvényes mind a saját maga által közzétett linkekre és hivatkozásokra, mind pedig az idegene által, vendégkönyvekben, vitafórumokon, levelező listákon fellelhető linkekre és hivatkozásokra. Illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, különösen az ezek felhasználásbó vagy nem felhasználásból eredő károkért, csak és kizárólag a hivatkozott oldal üzemeltetője felelős, nem pedig az aki a linkkel az adott oldalon közzétett információra hivatkozik.

3. Szerzői jogok és védjegyjogok
A szerző igyekszik minden publikációnál a felhasznált grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek szerzői jogait figyelembe venni illetve a saját maga által készített illetve szabadon hozzáférhető grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek hivatkozása esetén is. Csak az internetes ajánlaton belül megnevezett esetenként harmadik fél által védett véd- és márkajegyek állnak korlátozás nélkül a tulajdonos által bejegyzett mindenkori érvényes védjegy- és tulajdonjogi törvény védelme alatt. A puszta megnevezésből nem következik, hogy a márkajegy nem védett harmadik fél joga által.
A közzétett, a szerző által készített anyagok kizárólag az oldal szerzőjének tulajdonában állnak. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek másolása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző kifejezett hozzájárulás nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem
Amennyiben  az internetes ajánlaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) megadására, ezek kinyilatkoztatása csakis a felhasználó szabad akaratából történhet. Minden ajánlott szolgáltatás igénybe vétele és ellenértékének kifizetése – amennyiben technikailag lehetséges és feltételezhető – fent említett adatok megadás nélkül illetve anonimizált adatok vagy álnév megadásával is megengedett.

5. Felelősségkizárás joghatálya
Ez a felelősséget kizáró nyilatkozat az internetes ajánlat részének tekintendő, melyről erre az oldalra történt a hivatkozás. Amennyiben a szöveg egyes részei vagy meghatározásai nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnek meg az érvényben lévő jogszabálynak, az nem érinti a dokumentum további részeinek tartalmát és érvényességét.